Produkt společnosti RETIA, a.s.

ReGuard

Víceúčelový 3D radar pro detekci a sledování pozemních a nízkoletících cílů

O radaru ReGuard

Radar ReGuard je víceúčelový 3D radar pro detekci a současné sledování pozemních cílů a pomalých nízkoletících cílů s malou odraznou plochou (LSS). Radar ReGuard prohledává prostor pomocí elektronického vychylování svazků a mechanického otáčení radarové hlavy.

Dosah LSS do 18 km s výškovým krytím do 3 km

Dosah pozemních cílů do 18 km

Doba rozvinutí a spuštění do 10 minut

ReGuard - představení 3D radaru
ReGuard - detekce létajícího dronu
ReGuard - klasifikace cílů
ReGuard - virtuální prohlídka

Technologie

 • Technologie 3D AESA s elektronickým vychylováním svazku v elevaci i azimutu
 • Rychlé prohledávání prostoru pomocí více přijímacích svazků
 • Výhradně polovodičová technologie zajištující vysokou spolehlivost systému včetně redundance dílů
 • Monopulsní zpracování v azimutu i elevaci pro přesné vyhodnocení souřadnic
 • Pokročilé signálové a datové zpracování pro potlačení nezájmových objektů (včetně ptactva a automobilů)
 • Datové síťové rozhraní (výstup ASTERIX, vzdálené ovládání, atd.)
 • Built-in test equipment pro automatizovanou diagnostiku systému
 • Schopnost provozu v režimu 24/7

Klíčové vlastnosti

 • Jednoduchá integrace na stožáry, střechy budov, sloupy, stojany, automobily
 • Víceúčelové použití – velký rozsah zachycených objektů, současné sledování pozemních a vzdušných cílů
 • Kompaktní rozměry a malá hmotnost
 • Pasivní chlazení bez ventilátorů
 • Snadná údržba
 • Dlouhodobá podpora v rámci životního cyklu produktu

Základní režimy

ReGuard pracuje ve dvou základních režimech, sektorovém nebo celokruhovém. Režimy se od sebe liší způsobem prohledávání prostoru v azimutu. V sektorovém režimu je svazek vychylován elektronicky v azimutu i elevaci. V celokruhovém prohledávání se radarová hlava senzoru otáčí na rotující základně a elektronické vychylování svazku se používá především k vychylování v elevaci. Vychylování svazku v azimutu se používá pouze pro potvrzení detekcí při inicializaci tracku a pro sledování během prohledávání (TWS). V každém z režimů (sektorovém i celokruhovém) lze radar ReGuard konnfigurovat podle potřeb zvoleného nasazení.

Konfigurace

PŘENOSNÁ KONFIGURACE

Instalace radarové hlavy na mobilní stativ umožňuje rychlou a snadnou změnu polohy. Této výhody lze využít především pro dočasné sledování a detekci důležitých geografických oblastí nebo ochranu hranic.

STATICKÁ KONFIGURACE

Radarová hlava je pevně umístěna na stacionárním místě, např. budově či stožáru. Tato konfigurace je vhodná pro dlouhodobé zabezpečení důležitých objektů, jako jsou elektrárny, letiště, chemické továrny, průmyslové závody apod.

MOBILNÍ KONFIGURACE

Radarová hlava je integrována na vozidle či na jiné zákazníkem definované platformě. Tato integrace velmi usnadňuje hlídkování kolem velkých shromáždění, koncertů, sportovních utkání či VIP zón.

Zaujal vás ReGUARD?

Kontaktujte nás

Formulář

Adresa